Mobning rammer bredt

Mobning rammer bredt på de danske arbejdspladser. Og de nyeste tal tyder på, at mobning er et stigende problem. De fleste mobbes af deres kolleger.
 
Der er større risiko for at opleve at blive mobbet på arbejdspladser, hvor man arbejder med mennesker.

Alle kan rammes

Mobning rammer bredt på alle typer af arbejdspladser og i alle jobgrupper. Ingen grupper går fri.

Hvor mange, der faktisk rammes af mobning på arbejdspladsen, er dog usikkert. Det hænger sammen med, at mobning er svær at måle.

 

Mobning er svær at måle

Mobning foregår mellem mennesker og involverer både dem, der mobbes, dem der mobber, og dem der er vidner til mobning. Der er tale om en kompleks social proces, som gør det svært at måle, hvor mange der faktisk er udsat for mobning. Desuden spiller kulturelle og organisatoriske forskelle ind på opfattelsen af mobning.

Flere føler sig mobbet

Den nyeste danske undersøgelse af mobning fra 2014 viser, at 12 % af den arbejdende befolkning har følt sig udsat for mobning i løbet af et år. Tallet er steget siden 2005, hvor 10 % havde følt sig udsat for mobning inden for et år.

Hvorfor tallet er steget vides ikke med sikkerhed. Det er usikkert, om stigningen alene kan forklares ved, at flere mobbes, eller om noget af stigningen skyldes, at der er kommet større bevidsthed om mobning på de danske arbejdspladser.

Ny dansk undersøgelse
De nyeste tal om mobning stammer fra undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2014’, NFA. 

Se resultaterne om konflikter, mobning og chikane her

Se også rapporten ’Mobning og negativ adfærd på arbejdspladsen’, NFA 2009 for viden om årsager og konsekvenser.

Pdf-fil Download rapporten
[.pdf – 3 MB]

Hvem oplever mest mobning?

Mobning kan ramme alle arbejdspladser og faggrupper. Men ifølge den nyeste undersøgelse er der mest mobning blandt ansatte i nærings- og nydelsesindustrien, portører, kosmetologer og frisører, jord- og betonmedarbejdere, passagerservicemedarbejdere, produktionsmedarbejdere og sosu'er.

En undersøgelse blandt ansatte i plejesektoren viser, at ansatte med ikke-vestlig baggrund har en højere risiko for at blive mobbet af kollegerne det første år, de er ansat, end nyansatte med vestlig baggrund. 

Indvandrere mobbes

Annie Høgh m.fl. : Are immigrants in the nursing industri at increased risk of bullying at work? Scandinavian Journal of Psychology 2011

Undersøgelsen tyder på, at det er dem, der skiller sig mest ud fra gruppen af kolleger, der har størst risiko for at blive mobbet.


Arbejdspladser domineret af ét køn har mere mobning

Både mænd og kvinder i alle aldre er udsat for mobning på arbejdspladsen. Men flere undersøgelser viser, at der er mere mobning på arbejdspladser, der domineres af det ene køn, end på arbejdspladser hvor kønsfordelingen er mere lige.

Kolleger og ledere mobber mest

Af de 12 %, der i undersøgelsen fra 2014 har følt sig mobbet i løbet af det seneste år, oplever 66 %, at de bliver mobbet af deres kolleger. Lidt mere end en tredjedel føler sig mobbet af deres leder, og 12% oplever mobning fra patienter, klienter eller elever.

27 procent er vidner

I undersøgelsen fra 2014 svarer knap en tredjedel af alle - 27 % - at de har været vidner til mobning på deres arbejdsplads. Dette tal er altså markant højere, end antallet som føler sig mobbet.  

 

Oprettet d. 17. marts 2010.
Sidst opdateret d. 20. august 2015.
 
 
 
WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER Læs mere her